За нас

Централният офис на MGI Delta се намира в София и предоставя широка гама услуги в сферата на независимия одит, счетоводството и данъците. MGI Delta е регистрирана като Одиторско дружество под № 177 от Института на Дипломираните Експерт-Счетоводители.

Екипът ни съчетава високо образовани специалисти в областта на счетоводните и одиторски услуги. Работим с най-новите технологични решения и софтуер, с които гарантираме бързи и качествени решения за нашите клиенти. Мисията ни е да бъдем както добри специалисти, така и добри хора. Стремим се да работим с грижа за природата и където е възможно разчитаме на технологични решения, вместо на използването на хартия.

Решението да представляваме в България именно MGI Worldwide е добре обмислено. Ценностите на мрежата отговарят на нашите собствени. Щастливи сме, че имаме възможността да работим съвместно и да бъдем член на една от ТОП 20 международни одиторски мрежи, да споделяме и черпим опит от специалисти на световно ниво.

MGIDeltaTeam.jpg

Нашият екип

Vladimir.jpg

Владимир Колмаков, CIA®, Регистриран одитор, е Управляващ съдружник и е специализиран в независим одит, корпоративни финанси, одит за съответствие, МСФО, консолидации и вътрешен контрол.

Имейл: vladimir [dott] kolmakov[att]mgidelta [dott] com

Телефон: +359 87 8814 516

Miroslav.jpg

Мирослав Каменов, Регистриран одитор е съдружник и е специализиран в консултирането, търговски и международни данъчни облагания, сливания и придобивания и аутсорсинг.

Имейл: miroslav [dott] kamenov[att]mgidelta [dott] com

Mobile: +359 88 7565 003

Teodora.jpg

Теодора Велкова е Мениджър счетоводство и е специализирана в счетоводна отчетност, счетоводни консултации и работни заплати.

Имейл: teodora [dott] velkova[att]mgidelta [dott] com

Mobile: +359 89 6800 767