Сливания и придобивания

В MGI Delta сме фокусирани върху предоставянето на висококачествени, всеобхватни и стратегически фокусирани данъчни, счетоводни и консултантски услуги за купувачи или продавачи в бизнескомбинации.

Всички предприятия, участващи в бизнескомбинация, като купувачи или продавачи, трябва да гарантират, че финансовата информация, която притежават, е възможно най-точна, не само за да се предотврати плащането на твърде много (или в случая на продавача, получаването на твърде малко), но и да се гарантира, че целите за управление на риска са постигнати.

Услугите по финансов дю дилиджънс, които предлагаме в MGI Delta, са фокусирани върху това да Ви помогнат да извлечете оптимална стойност от Вашата транзакция и да Ви гарантира ефективно постигане на стратегическите цели в процеса на бизнескомбинация.

С нашата експертна консултация при сделки за сливания и придобивания вашият път към бъдещето изглежда по-светъл