Счетоводство и заплати

Модерният бизнес изисква винаги актуална и точна финансова информация. Процесът по обработка и осчетоводяване, финансови операции и ведомости е времеемка и изисква стриктна организация при съхранението на данни. На разположение сме да ви съдействаме със счетоводни услуги, в т.ч изготвяне на годишни отчети и приключване, периодични отчети, планиране и други.

Следенето на досиетата на служителите, назначавания и освобождавания, както и подготовката на ведомостите за заплати отнемат доста време. Като добавим начисленията за платен годишен отпуск и болнични листове, времето, необходимо за обработка, се увеличава неколкократно. MGI Delta е на разположение да се погрижи за счетоводството и изготвянето на ведомости коректно и на време.

Убедени сме, че продуктивната дискусия е в основата на добрите резултати. Позволете ни да бъдем полезни за вашия бизнес. Свържете се с нас, за да обсъдим конкретната ситуация и съответните решения, които да работят най-добре за вас.

Можем да ви освободим от огромното бреме на вашите задължения за счетоводна отчетност