Независим одит

В MGI Delta гледаме на процеса по одитиране не като на „неизбежно зло“, а като чудесна възможност да преразгледате бизнес процесите си. Екипът ни ще работи рамо до рамо с вас, за да опознае бизнес модела ви. Използваме най-новите компютърни системи, които ни позволяват да изготвяме детайлни анализи на различни нива. По този начин можем да получим обективен поглед върху бизнеса и да ви предложим адекватни съвети при потенциални проблемни области.

Услугите ни имат за цел да повишат надеждността на информацията, предоставяна от нашите клиенти на потенциални инвеститори, кредитори и други заинтересовани страни, в т.ч и в изпълнение на законови изисквания. В процеса на селектиране и обработка на тази информация се придържаме към най-високото ниво на независимост и професионална обективност в съчетание с прецизността към техническите детайли, които работата изисква.

Свържете се с нас при нужда от:

  • Независим одит

  • Одит за съответствие

  • Преглед на финансови отчети

  • Изпълнение на договорени процедури

  • Компилиране на финансова информация

  • Вътрешен одит

Нашите одиторски услуги могат да ви помогнат да запазите спокойствието си.