Данъчни консултации

В MGI Delta предлагаме пълна гама от данъчни услуги. Проактивният ни подход има за цел да отговори на конкретните нужди на всеки наш клиент. По този начин осигуряваме плавния процес при данъчно планиране и следване на целите.

Данъците са съществен разход за бизнеса. Ще работим в близък контакт с вас, за да сме сигурни в ефективното изпълнение на данъчните задължения, както и че бизнесът ви ще плаща единствено необходимото по закон. На разположение сме да съдействаме с планирането и воденето на данъчните задължения, като имаме грижата да следим и имплементираме последните промени, които биха оказали влияние на данъчната ви стратегия. Така за вас остава възможността да се фокусирате върху важните дейности като печелене на нови пазари.

Предлагаме пълно обслужване и консултация в следните направления:

  • Изготвяне на лични и корпоративни данъчни декларации

  • Съвети относно данъчни задължения и плащания

  • Трансгранично данъчно облагане

Позволете ни да ви преведем през опасните подводни камъни на съвременното данъчно облагане