Счетоводен семинар 2021

В стремежа си да споделяме знанието си, наскоро организирахме първия за годината професионален счетоводен семинар. Основна тема на срещата бяха влезлите в сила промени в ЗДДС, свързани с дистанционните продажби, BREXIT, застраховки, СУПТО и платформи за онлайн търговия. Говорихме още за ЗКПО – на какво да обърнем внимание точно преди данъчно приключване, както и обсъдихме казуси от практиката при ППЗДДС. Лектори на събитието бяха Валя Василева и Мирослав Каменов, управляващ съдружник в MGI Delta.

При спазване на всички противоепидемични мерки се събрахме на живо. Решението да не сме пред екрана съвсем не беше случайно. Именно срещата и възможността за жив контакт предизвикаха интереса не само на партньори, но и на външни посетители и потенциални клиенти.