Нашето качество

Качеството на нашите услуги е контролирано от MGI Worldwide и от местните регулаторни органи.

Контрол върху качеството от MGI Worldwide

Системата за контрол на качеството на MGI Worldwide е базирана на международния стандарт за качество ISQC-1. Всяка година, посредством онлайн система, членовете на MGI Worldwide подават отчет за спазването на международните стандарти. На всеки три години отделните членове на мрежата на MGI подлежат на преглед на дейността на място.

MGI Worldwide разполага с Технически комитет, отговорен за надзора и следенето на правилното изпълнения на предписанията за качествен контрол. Комитетът разглежда и оценява представянето на всяка фирма членка, дава препоръки и предписания, а когато е необходимо, предприема по-строги дисциплинарни мерки.

В съответствие с политиката за цялостно облужване на MGI Worldwide, контролът на качеството на предоставяните услуги не прави изключение. В основата на политиката за обслужване на мрежата е отношението към клиента. Фирмите-членки на MGI Worldwide са лицето на мрежата по света. Традициите в одита и счетоводните услуги и качественото им изпълнение са визитната картичка на MGI. От централата на мрежата следят за поддържането на репутацията, основана на над 70-годишен международен опит.

Допълнителна ангажираност към качествения одит

Ние в MGI DELTA се гордеем да бъдем част от международна мрежа от фирми, която е член на Forum of Firms.

The objective of the Forum of Firms is to promote consistent and high-quality standards of financial reporting and auditing practices worldwide.

Целта на Forum of Firms е да насърчава последователни и висококачествени стандарти за финансова отчетност и одиторски практики в световен мащаб. Мрежите, членуващи във Forum of Firms потвърждават, че имат политики и методологии по отношение на транснационалните одити, които се основават на Международните одиторски стандарти и съответстват на Етичния кодекс на професионалните счетоводители и че поддържат подходящи стандарти за контрол на качеството в съответствие с Международните стандарти за контрол на качеството. Мрежите-членки на Forum of Firms потвърждават също, че извършват редовни глобално координирани вътрешни прегледи за контрол на качеството.

За повече информация може да посетите MGI Worldwide и Forum of Firms

member-of-fof-with-symbol-287.jpg
BBA